Samorządowa Marka Roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualności

Zamknij

Aktualności

grzegorz czapla

almanach 82

Ożarowice to położona w centralnej części województwa śląskiego gmina wiejska, stanowiąca najbardziej na wschód wysuniętą część powiatu tarnogórskiego. Składa
się z siedmiu sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Zendek, które zamieszkuje ponad 5600 osób.
Od niespełna dwudziestu lat funkcję Wójta w Gminie Ożarowice pełni Grzegorz Czapla. Dzięki jego zaangażowaniu i owocnej pracy, a także umiejętności pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych z różnych źródeł, gmina dynamicznie się rozwija.
Przez ostatnie kilkanaście lat na terenie gminy zrealizowano ponad 60 projektów
w różnych obszarach. Powstała między innymi kanalizacja sanitarna wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków, drogi, sieci wodociągowe, boiska wielofunkcyjne, hala sportowa, sala gimnastyczna, świetlica wiejska, biblioteka z czytelnią internetową, place zabaw, siłownie zewnętrzne i w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Spora część pozyskanych środków została przeznaczona na modernizację i rozbudowę obiektów istniejących takich jak szkoły i przedszkola czy remizy Ochotniczych Straży Pożarnych,
w których swoją siedzibę ma ponad 30 organizacji, stowarzyszeń i zespołów działających
na terenie gminy. Realizowano także projekty, których odbiorcami byli bezpośrednio mieszkańcy gminy oraz uczniowie głównie z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, aktywizacji zawodowej i kultury. Wdrażano programy profilaktyczne, zakupiono kilkanaście nowych samochodów pożarniczych, powstały także miejsca,
w których mieszkańcy mogą realizować swoje pasje. Wszystkie te działania znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.
Walorami gminy są niewątpliwie układ komunikacyjny, tereny inwestycyjne oraz dostępność atrakcyjnych działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Przez teren gminy przebiega autostrada A-1 wraz z węzłem „Pyrzowice”, droga ekspresowa S-1, droga krajowa DK 78 i droga wojewódzka DW 913. Dobrze rozwinięta oraz rozbudowywana jest także sieć dróg powiatowych i gminnych wzdłuż których tworzą się tereny mieszkaniowe. Dlatego też w przeciwieństwie do wielu innych gmin wiejskich, ilość mieszkańców Gminy Ożarowice od lat systematycznie wzrasta. W sołectwie Pyrzowice funkcjonuje Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizowana na terenach po byłej jednostce wojskowej w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w obrębie której systematycznie przybywa podmiotów gospodarczych.
Dla osób podejmujących decyzję o osiedleniu się na terenie Ożarowic prócz położenia i szlaków komunikacyjnych bardzo duże znaczenie ma istniejąca infrastruktura techniczna oraz dostęp do szkoły, przedszkola, placówki ochrony zdrowia czy rekreacji. Na całym terenie gminy funkcjonuje wysoce rozwinięta infrastruktura techniczna obejmująca stale rozbudowywaną sieć wodociągową, gazową, elektryczną oraz kanalizacyjną, a także trzy przedszkola, jeden oddział przedszkolny przy szkole podstawowej oraz cztery szkoły podstawowe. Wszystkie placówki są wyremontowane, zmodernizowane oraz świetnie wyposażone.