Samorządowa Marka Roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualności

Zamknij

Aktualności

Prezydent Krzysztof Hildebrant

almanach 85

 

Prezydent Miasta Wejherowa od 1998 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył m.in. studia podyplomowe na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Menadżerów Samorządu Terytorialnego, studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej w zakresie zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości, a także Studium Kierowników Projektów Europejskich,
Wejherowianin w trzecim pokoleniu. Działalność na rzecz Wejherowa jest jego pasją. Zmierza do tego, by Wejherowo było nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się miastem, które dbając o potrzeby współczesnych z szacunkiem odnosi się do tradycji i historii.
Krzysztof Hildebrandt aktywnie uczestniczy w życiu nie tylko Wejherowa, ale i Kaszub. Jest aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych np. Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Szczególną estymą darzy Związki Kombatanckie. Interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Jest twórcą Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. Inicjator utworzenia Straży Miejskiej i objęcia Wejherowa tzw. monitoringiem wizyjnym.
Włodarz, któremu na sercu leży rozwój dzieci i młodzieży nie tylko intelektualny, ale i fizyczny. Za jego kadencji powstały m.in.: kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, hala sportowa, boiska wielofunkcyjne, ścieżki rowerowe, place zabaw i miejsca rekreacji.
Ważnym zadaniem w działalności samorządowej Krzysztofa Hildebrandta jest wykorzystanie środków unijnych i realizacja ważnych dla miasta inwestycji: m.in. renowacja Kalwarii Wejherowskiej, przywrócenie walorów historyczno – przyrodniczych Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego, rewitalizacja śródmieścia, termomodernizacja szkół. Inicjator budowy regionalnego centrum kultury, tzw. „Filharmonii Kaszubskiej”, która jest największą inwestycją miejską w ramach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008-2015.
Kolejną istotną dla mieszkańców inwestycją było zmodernizowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podopieczni ośrodka są teraz obsługiwani w przyjaznych i nowoczesnych warunkach z zachowaniem prywatności spraw, korzystając z gabinetów specjalistów tj. pedagoga, psychologa czy prawnika. Przeprowadzona również została kompleksowa termomodernizacja budynków szkół w Wejherowie.
Ostatnią kluczową inwestycją była budowa Węzła Śmiechowo „Zryw”, w ramach której wybudowano m.in. około 3 km dróg asfaltowych, ok. 5 km chodników, ok. 2 km ścieżek rowerowych, 2,8 km kanalizacji deszczowej, 3 ronda, 5 zatok autobusowych i postawiliśmy ponad 118 lamp oświetleniowych. Ponadto wybudowano zbiornik retencyjno-chłonny oraz wykonano lub przebudowano gazociąg, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, a także kanały technologiczne do monitoringu.
Dobre zarządzanie i wiele trafnych decyzji podjętych od 1998 roku, daje moc pozytywnych, pośrednich działań, dzięki którym Wejherowo jest zdobywcą wielu prestiżowych tytułów, uzyskanych w trudnych ogólnopolskich zmaganiach konkursowych.
Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz Wejherowa, Krzysztofowi Hildebrandtowi przyznano wiele odznaczeń, medali, orderów i tytułów, m.in.: Złota Odznaka Izby Rzemieślniczej, Złota Odznaka Związku Inwalidów Wojennych, Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, Złoty Medal za Zasługi dla Policji nadany Przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Medal „NIKE” Inwalidów Wojennych „Samorządowy Oskar”, „Orzeł Pomorski”, „Bursztynowy Gryf”, Statuetka Jakuba Wejhera, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Krzysztof Hildebrandt jest szczęśliwym ojcem dwójki dorosłych dzieci - Alicji i Artura oraz mężem Joanny. Szeroka działalność publiczna, samorządowa, społeczna polityczna daje prezydentowi miasta ograniczony czas na pielęgnowanie hobby, jakim są sporty motorowodne. Od najmłodszych lat związany jest też z filatelistyką.