Samorządowa Marka Roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualności

Zamknij

Aktualności

Adam Jaskulski

almanach 88

 

Adam Jaskulski ukończył Technikum Leśne w Starościnie, Akademię Rolniczą w Szczecinie, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa i administracji oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie prawa europejskiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w rolnictwie – początkowo jako kierownik PGR, a następnie w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na terenie gminy Świdnica, co umożliwiło poznanie od podszewki problemów społecznych oraz potrzeb mieszkańców i koniecznych kierunków rozwoju gminy i regionu. Funkcję Wójta Gminy Świdnica pełni od 1994 r. Gmina, w której obejmował stanowisko wójta, była typową popegeerowską gminą, którą dotykały zarówno problemy infrastrukturalne, jak i społeczne. Wizja i konsekwentnie realizowana polityka sprawiły, że dzisiejsza Świdnica to gmina skanalizowana i zwodociągowana (w 99%), w której funkcjonują jedne z najlepszych w regionie szkół, a na rzecz swojego rozwoju aktywnie działa całe społeczeństwo. Jest to również gmina, która doskonale wpisuje się w szybki rozwój całego województwa lubuskiego, podkreślając jego nowoczesny i innowacyjny charakter. Stworzenie lepszych warunków do codziennego funkcjonowania i rozwoju gospodarczego, ale też pod kątem edukacji i życia społecznego sprawiło, że w gminie prężnie rozwijają się strefy inwestycyjne, wzrasta liczba mieszkańców oraz usług społecznych skierowanych do mieszkańców. Powstały nowoczesne obiekty szkolne, hala sportowa o znaczeniu ponadregionalnym, w formule PPP zrealizowano projekt kompleksowej termomodernizacji obiektów oświatowych. Miejscowa przychodnia lekarska zapewnia bieżącą obsługę mieszkańców. A. Jaskulski systematycznie wprowadzał kolejne narzędzia służące do rozwoju świadczeń zdrowotnych na terenie gminy: szereg profilaktycznych szczepień zdrowotnych (przeciwko wirusowi HPV, rakowi szyjki macicy, rakowi prostaty, meningokokom, stomatologiczne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży itd.), w SP w Świdnicy otwarto gabinet stomatologiczny. Adam Jaskulski jest założycielem i pierwszym prezesem Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Na większość gminnych inwestycji pozyskał dofinansowanie zewnętrzne, ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. Od pierwszej kadencji jego działania były odważne, innowacyjne, a zarazem efektywne. Pomoc rzeczowa w charakterze drobnego inwentarza, jaką otrzymywali najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy w pierwszej dekadzie jego działalności samorządowej, odbiła się szerokim echem w całym kraju, a nawet stała się inspiracją do powstania formy dokumentalnej Bartosza Konopki, pt. „Ballada o kozie”. Działania A. Jaskulskiego nie ograniczały się wyłącznie do poprawy komfortu i statusu życia mieszkańców gminy; zdecydowanie miały wpływ na funkcjonowanie i rozwój całego regionu, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Kilka inwestycji i działań prospołecznych wspaniale prezentowało region na szczeblu krajowym, jako wzorcowe, stąd wyróżnienia rangi ogólnopolskiej.