Samorządowa Marka Roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualności

Zamknij

Aktualności

szeryf

almanach 90

 

Zawodowo Wójt Gminy Wilkowice od 2006 r., prywatnie - aktywny społecznik, członek licznych stowarzyszeń, artysta. Wypracował i prowadzi współpracę partnerską z gminami z Czech, Słowacji Węgier i Polski.

Wśród osiągnięć na rzecz Gminy podkreślić należy znaczne jej ożywienie gospodarcze – prężnie działa na terenie Wilkowic strefa aktywności gospodarczej. Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnego planowania, aktywnego poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania i dobrego gospodarowania środkami, a także budowania pozytywnego obrazu Gminy jako najlepszego miejsca na konkurencyjną lokalizację inwestycji. Również dzięki temu zaplanowanych i zrealizowanych przez Wójta w ostatnim 10-leciu zostało wiele istotnych inwestycji, które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury i atrakcyjności Gminy oraz podniosły szeroko pojmowaną jakość życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

W Gminie Wilkowice stworzył niezwykle korzystne warunki do sportu, tworząc praktycznie od podstaw niezwykle rozbudowaną i różnorodną infrastrukturę z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na czele, której chlubą jest uważany za najpiękniej położony w Polsce stadion lekkoatletyczny. Równocześnie rozwijał szkolną infrastrukturę sportową (m.in. hala sportowa, boiska, skocznie w dal).

Wsparcie oświaty objęło także konsekwentne termomodernizacje i rozbudowy wymagających tego placówek oświatowych. Istotne było także w 2017 r. podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmian struktury szkolnej w związku z reformą oświaty bez likwidacji jakiejkolwiek z placówek.

Wójt stworzył także znakomite warunki dla rozwoju kultury na terenie Gminy, dzięki czemu dziś działa tu prężna sieć placówek z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk” na czele i Gminną Biblioteką Publiczną.

Dotychczasowa działalność Wójta najmocniej skupiona była na zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w Gminie i poprawie jakości życia mieszkańców – od budowy nowych i modernizacji istniejących dróg, przez rozwój oświetlenia ulicznego, budowę chodników, rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualnie realizowana jest największa i najważniejsza w historii Gminy inwestycja - budowa kanalizacji, której sieć obejmie 92% powierzchni naszej gminy podgórskiej.

Wójt szczególnym wsparciem objął wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, umożliwiając doposażenie ich w niezbędny sprzęt i pojazdy specjalistyczne. W ostatnim 10-leciu rozpoczęto także proces termomodernizacji i remontów poszczególnych budynków OSP oraz innych budynków użyteczności publicznej.

Mieczysław Rączka jako Wójt nie tylko zna i rozumie doskonale potrzeby mieszkańców swojej Gminy. Dotychczasowa dokonania dają wyraźny obraz stałego poparcia społecznego dla inicjowanych i prowadzonych przez niego działań.
Za swoje olbrzymie zaangażowanie w pracę samorządową w minionym roku nagrodzony został m.in. nagrodą „Lider Polskiego Samorządu” 2017 w Programie Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu.