Samorządowa Marka Roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualności

Zamknij

Aktualności

grabow

almanach 96

 

GMINA GRABÓW
Gmina Grabów powstała w 1974 r., a do 1975 r. administracyjnie wchodziła w skład pow. łęczyckiego, po reorganizacji weszła w strukturę woj. konińskiego, następnie od 1 stycznia 1999 r. znalazła się ponownie w pow. łęczyckim woj. łódzkie. Gmina Grabów położona jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego i graniczy z województwem wielkopolskim - na Równinie Kutnowskiej, będącej krainą geograficzną usytuowaną pomiędzy Niziną Wielkopolską, a Niziną Mazowiecką. Gmina Grabów sąsiaduje z gminami: Świnice Wareckie, Łęczyca, Daszyna (województwo łódzkie) oraz Olszówka, Kłodawa i Chodów (województwo wielkopolskie). Pod względem obszarowym Grabów jest największą gminą powiatu łęczyckiego, zajmującą powierzchnię 156 km2.

 

GMINA NOWYCH MOŻLIWOŚCI
1 września 2016 roku uczniów klas I Gimnazjum w Zespole Szkół w Grabowie wyposażono w tablety. Wraz z nowym rokiem szkolnym w ZS w Grabowie wprowadzono również dziennik elektroniczny. Kolejnym rozwiązaniem było wprowadzenie tzw. pracy w chmurze (praca z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet), która stanowi ułatwienie pracy zarówno dla uczniów i nauczycieli. Wprowadzenie nowych rozwiązań przyczyni się do rozwoju kompetencji cyfrowych w sferze oświatowej. Ponadto w Zespole Szkół w Grabowie uruchomiono pracownię mechatroniki.

 

GMINA MLEKIEM PŁYNĄCA
Gmina ma charakter typowo rolniczy, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 13569 ha. Rolnictwo stanowi jedno z głównych źródeł utrzymania ludności gminy. Większość gospodarstw rolnych ukierunkowana jest na produkcję mleka, co powoduje, iż gmina zmieniła się z zagłębia warzywnego w krainę mlekiem płynącą. Z tego też powodu corocznie odbywa się impreza pn.: Święto Plonów W Krainie Mleka, które jest zwieńczeniem pracy okolicznych rolników.

 

GMINA Z TRADYCJAMI
Każdego roku we wtorek tuż po Poniedziałku Wielkanocnym w Grabowie odbywa się Święto Palanta. Jest to impreza plenerowa mająca na celu promocję gminy poprzez pokazanie tradycyjnej gry rzemieślniczej rozgrywanej na ulicach Grabowa od kilkuset lat. Przedsięwzięcie to spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem. Corocznie naszą gminę odwiedzają sympatycy tej gry z różnych stron Polski. Od kilku lat odbywa się także Noc Świętojańska w Starej Sobótce ukazująca inscenizację Nocy Świętojańskiej - propagująca rękodzieło ludowe oraz tradycyjne potrawy związane z regionem. Ponadto corocznie obok ruin XV-wiecznego zamku w Besiekierach rozgrywany jest Turniej Rycerski, podczas którego można poznać zwyczaje, obrzędy i fechtunek z czasów średniowiecznych.

 

GMINA PRO-SPOŁECZNA I PRO-EKOLOGICZNA
Mieszkańcy gminy chętnie angażują się w życie społeczne, a lokalne społeczności efektywnie gospodarują swoimi pieniędzmi z funduszu sołeckiego, który ma charakter budżetu partycypacyjnego.
Gmina Grabów aktywnie działa w dziedzinie ochrony środowiska i projektów ekologicznych. Wychodząc z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego m.in. w szkołach podstawowych utworzono eko-pracownie. W Grabowie zrealizowano projekt pn.: W Zespole Szkół w Grabowie od przedszkolaka do gimnazjalisty poznajemy przyrodnicze zależności, by zdobyć tytuł gminnego eko-specjalisty. Ponadto w 2017 roku Gmina Grabów dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi zrealizowała zadanie pn.: Utylizacja Wyrobów Zawierających Azbest Z Terenu Gminy Grabów. Na terenie Gminy Grabów zrealizowana została kampania edukacyjna pn.: Przez Zabawę, Konkursy, Naukę I Śmiech Uczymy Dbania O Naszej Małej Ojczyzny Zieleń I Płuca Też – Adepci Segregacji Gminy Grabów - dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Blisko 800 dzieci wzięło udział w prelekcjach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów. W ramach kampanii przygotowano 500 poradników pt.: Jak Segregować Odpady i 1000 broszur informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, 500 planów lekcji i zakładek do książek, które zostały rozdysponowane wśród uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów. Dzięki temu do każdego niemalże gospodarstwa domowego trafiły informacje o zasadach selektywnej zbiórki odpadów i innych zagadnieniach związanych z racjonalizacją gospodarowania odpadami. Zwieńczeniem kampanii był Eko Dzień Dziecka - impreza plenerowa, w ramach której dzieci obejrzały spektakl o tematyce ekologicznej.