Samorządowa Marka Roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualności

Zamknij

Aktualności

RomanKaczmarczyk1

almanach 118

 

Pochodzi z Kłodzka. Od dzieciństwa związany jest z Lądkiem-Zdrojem. Od 26 lat mieszka, pracuje
i działa społecznie na rzecz promocji kurortu i regionu. Ukończył wrocławską Akademię Ekonomiczną na kierunkach: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz informatyka w zarządzaniu. W ciągu 25 lat pracy nabywał doświadczenia w zakresie zarządzania, marketingu oraz turystyki. W latach 1996-2014 r. prowadził swoją firmę SudetyNET Roman Kaczmarczyk oferującą usługi informatyczne, internetowe, sieciowe i programistyczne dla lokalnych i krajowych firm. Od 20 lat współtworzył serwisy internetowe promujące region Sudetów. Funkcję Burmistrza Lądka-Zdr. pełni od 2014 r. – prowadzi szeroko zakrojone działania w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej m.in. wykorzystania energii geotermalnej. Najważniejsze z nich to pozyskanie 100% dotacji w kwocie 18,8 mln zł na wykonanie 2,5 km odwiertu oraz badań ze środków NFOŚiGW (burmistrz zadbał, aby gmina stała się partnerem projektu EOG realizowanego pod egidą PAN oraz AGH w Krakowie – partnerami projektu są też: Politechnika Wrocławska oraz naukowcy z Islandii i Norwegii). Kolejne ważne projekty to budowa przedszkola gminnego, w którym wykorzystano szereg nowatorskich rozwiązań - zaprojektowanego i wybudowanego jako niezależny energetycznie obiekt, o pasywnej charakterystyce energetycznej (projekt wzorcowy Komisji Europejskiej). Burmistrz prowadzi szereg działań w zakresie promowania i wdrażania elektromobilności. Miasto uczestniczy w pilotażowym projekcie e-Kotlina Kłodzka (cel popularyzacja pojazdów niskoemisyjnych). W 2017 r. w kurorcie odbyła się pierwsza konferencja oraz event promujący elektromobilność - gmina nieodpłatnie testowała udostępnione przez partnera projektu e-Kotlina Kłodzka 100% „elektryki” oraz poczyniła starania w zakresie przygotowania miejsc pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Włodarz doprowadził do utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku nieczynnego dworca PKP w Lądku - to szansa na stworzenie miejsca ukierunkowanego na wspieranie rozwoju nowopowstałych firm oraz wspieranie i szkolenie przedsiębiorców. Włodarz prowadzi i wspiera działania promocyjne oraz brandingowe, umacniające wielowiekową markę lecznictwa uzdrowiskowego i atrakcyjności turystycznej gminy. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności m.in. jest członkiem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika i jednym z fundatorów stypendiów dla uzdolnionych dzieci Z rączki do rączki. Jest zaangażowany w poprawę warunków życia ludności na obszarach wiejskich - w Lokalnej Grupie Działania Kłodzka Wstęga Sudetów pełni rolę Przewodniczącego Kom. Rewizyjnej. Aktywnie uczestniczy w pracach Euroregionu Glacensis, co owocuje dobrą transgraniczną współpracą z instytucjami miasta partnerskiego w Republice Czeskiej. Członek Rady Programowej Programu Dolny Śląsk - Zielona Dolina Żywności i Zdrowia (jedyny w Polsce program stanowiący oficjalną strategię rozwoju regionu, osadzony w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Żywność Wysokiej Jakości wpisany do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju). Jeden z inicjatorów koncepcji stworzenia strategii rozwoju obszarów górskich na Dolnym Śląsku - Sudety 2030 (aktywny udział w pracach komitetu sterującego, uczestnictwo w spotkaniu w Brukseli). Uczestniczył w 4. Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie, II Forum Inteligentnego Rozwoju w Rzeszowie, III Forum Przemysłowym w Karpaczu oraz IV Dolnośląskim Kongresie Samorządowym we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczył w pracach podkomisji sejmowej ds. uzdrowisk oraz pracach w SGU RP i kongresach uzdrowiskowych. Brał też udział w konferencjach konsultacyjnych Polityki Surowcowej Państwa (Ministerstwo Środowiska). Ściśle współpracuje ze Światowym Stowarzyszeniem Weteranów Misji Pokojowych ONZ (w mieście funkcjonuje Dom Weterana, prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej). Włodarz zadbał o wysoki poziom dostępności dobrej jakości połączeń internetowych - dzięki współpracy z Dolnośląską Siecią Szkieletową SA w Lądku rozprowadzana jest najnowocześniejsza sieć światłowodowa. W lądeckim urzędzie wprowadzono wiele nowoczesnych usprawnień dla petentów m.in. e-puap, e-kiosk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Biuro Interwencji Społecznych, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Podejmuje i koordynuje szeroko zakrojone działania promocyjne i inwestycyjne, w tym udział w wydarzeniach i inicjatywach promujących region powiatu kłodzkiego m.in. wysokiej jakości wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe, z których wiele ma charakter międzynarodowy i promuje nasz region nie tylko w granicach kraju. Jest laureatem Nagroda Starosty - Róża Kłodzka.